วิธีฝึกหายใจสู้ภัย “โควิด-19” ฟื้นฟูสุขภาพปอด

วิธีฝึกหายใจสู้ภัย “โควิด-19” ฟื้นฟูสุขภาพปอด

เมื่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) มักตรงเข้ามาทำร้ายปอด จนทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ ทำให้เรามีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก เราจึงควรใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของปอดให้มากขึ้น


ทำไมโควิด-19 ทำให้ปอดอักเสบ หายใจเหนื่อยหอบ?

อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า การติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ปอดอักเสบ และมีเสมหะอุดกั้นถุงลมปอด ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง เกิดอาการเหนื่อยหอบ ไปจนถึงภาวะหายใจล้มเหลว


ฝึกหายใจ ฟื้นฟูปอด สู้โควิด-19

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจไม่รุนแรง สามารถฝึกการหายใจได้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันภาวะปอดแฟ่บ และฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

  • หายใจแบบใช้กล้ามเนื้อกระบังลม

 หายใจเข้าท้องป่อง มือที่หน้าท้องถูกดันออก

  • หายใจแบบเป่าปาก

หายใจเข้าท้องป่อง แล้วเป่าลมออกทางปากช้าๆ

  • ไออย่างมีประสิทธิภาพ

หายใจเข้าลึก กลั้นไว้ 2 วินาที ไอออกให้เร็ว และแรง

  • ฝึกหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทรวงอก

ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ พร้อมหายใจเข้า เอามือลง พร้อมหายใจออก

ฝึกหายใจ 3-5 ครั้งต่อรอบ แต่ละรอบพัก 1 นาที ทำได้หลายๆ รอบต่อวัน

ข้อมูล :อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

admin